Skúšanie magnetickou práškovou metódou - stupeň 2 (MT2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu magnetickou práškovou metódou.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 60 dní.

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA TRVANIA KURZU  

5 dní e-learning (základy NDT)

4 dni výučba v triede

CENA KURZU    
360 € bez DPH    
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

28.4. - 8.5.2023
9.5. - 12.5.2023
      e-learning
výučba v triede
       záväzná prihláška MT2_4.2023
         
20.11. - 26.11.2023
27.11. - 30.11.2023
  e-learning
výučba v triede
   záväzná prihláška MT2_11.2023

 

 

Kurz MT2 organizujeme aj kombinovanou formou vzdelávania:

Teóriu sa účastníci učia formou e-learningu v hociktorý čas 24/7 počas trvania kurzu. Túto musia mať naštudovanú do nástupu na praktickú časť kurzu (výučba v triede).

DĹŽKA TRVANIA KURZU   

10 dní e-learning

2 dni praktické cvičenia (výučba v triede)

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

6.3. - 19.3.2023
20.3. - 21.3.2023
      e-learning
prax-výučba v triede
         e-learning prihláška MT2_3.2023
       
25.8. - 12.9.2023
13.9.  14.9.2023
  e-learning
prax-výučba v triede
  e-learning prihláška MT2_8.2023

 

 

 

 

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!