Skúšanie magnetickou práškovou metódou - stupeň 2 (MT2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu magnetickou práškovou metódou.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 60 dní.

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA TRVANIA KURZU  

5 dní e-learning (základy NDT)

4 dni výučba v triede

CENA KURZU    
380 € bez DPH    
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 560 € bez DPH)

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

18.3. - 24.3.2024
25.3. - 28.3.2024
      e-learning
výučba v triede
       záväzná prihláška MT2_3.2024
         
11.11. - 17.11.2024
18.11. - 21.11.2024
  e-learning
výučba v triede
   záväzná prihláška MT2_11.2024

 

 

Kurz MT2 organizujeme aj kombinovanou formou vzdelávania:

Teóriu sa účastníci učia formou e-learningu v hociktorý čas 24/7 počas trvania kurzu. Túto musia mať naštudovanú do nástupu na praktickú časť kurzu (výučba v triede).

DĹŽKA TRVANIA KURZU   

10 dní e-learning

2 dni praktické cvičenia (výučba v triede)

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

23.4. - 8.5.2024
9.5. - 10.5.2024
      e-learning
prax-výučba v triede
          e-learning prihláška MT2_5.2024
       
23.8. - 8.9.2024
9.9. - 10.9.2024
  e-learning
prax-výučba v triede
   e-learning prihláška MT2_9.2024

 

 

 

 

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!