Skúšanie vizuálne - stupeň 2 (VT2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich vizuálnu kontrolu

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 60 dní.

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA KURZU
5 dní

CENA KURZU
360 € bez DPH

(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY 

23.1. - 27.1.2023

 

       
27.3. - 31.3.2023

 

     záväzná prihláška VT2_3.2023   
22.5. - 26.5.2023

 

     záväzná prihláška VT2_5.2023  
4.9. - 8.9.2023        termín plne obsadený!
11.12. - 15.12.2023           záväzná prihláška VT2_12.2023 

 

Kurz VT2 organizujeme aj kombinovanou formou vzdelávania!

Teóriu sa účastníci učia formou e-learningu v hociktorý čas 24/7 počas trvania kurzu. Túto musia mať naštudovanú do nástupu na praktickú časť kurzu (výučba v triede).

DĹŽKA KURZU
10 dní e-learning
2 dni praktické cvičenia (výučba v triede)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

30.1. - 12.2.2023
13.2. - 14.2.2023

     e-learning
     prax-výučba v triede
       e-learning prihláška VT2_2.2023     
         
6.4. - 23.4.2023
24.4. - 25.4.2023

     e-learning
     prax-výučba v triede
       e-learning prihláška VT2_4.2023
         
5.6. - 18.6.2023
19.6. - 20.6.2023
       e-learning
     prax-výučba v triede
       e-learning prihláška VT2_6.2023
         
9.10. - 22.10.2023
23.10. - 24.10.2023
       e-learning
     prax-výučba v triede
       e-learning prihláška VT2_10.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!