Skúšanie vizuálne - stupeň 2 (VT2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich vizuálnu kontrolu.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA KURZU
5 dní

CENA KURZU
345 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
7.9. – 11.9.2020
19.10. – 23.10.2020
14.12. – 18.12.2020

záväzná prihláška VT2_9.2020.pdf
záväzná prihláška VT2_10.2020.pdf
záväzná prihláška VT2_12.2020.pdf

 

Kurz VT2 organizujeme aj kombinovanou formou vzdelávania:

PLÁNOVANÉ TERMÍNY:
7.9. - 21.9.2020   výučba teórie cez e-learning,
22.9. - 23.9.2020 praktické cvičenia v učebni.

23.11. - 8.12.2020 výučba teórie cez e-learning,
9.12. - 10.12.2020 praktické cvičenia v učebni.

e-learning prihláška VT2_9.2020.pdf
e-learning prihláška VT2_12.2020.pdf

 

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!