Vizuálne hodnotenie zvarových spojov termoplastov - stupeň 2 (VT-TP2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pre pracovníkov nedeštruktívneho skúšania.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace.

OBSAH
Princípy, metódy, normy, praktické merania.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA KURZU
4 dni

CENA KURZU
360 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
26.6. - 29.6.2023

záväzná prihláška VT-TP2.2023