Kurzy pre personál na katódovú ochranu

(2)


Technik katódovej ochrany podľa EN 15257 - odborná spôsobilosť 1


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí budú vykonávať práce a merania v oblasti katódovej ochrany.


PODMIENKY PRIJATIA

Min. SOU elektrotechnické alebo ÚSO vzdelanie technické 1 rok praxe v katódovej ochrane


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa certifikát


VIAC O KURZE

Technik katódovej ochrany podľa EN 15257 - odborná spôsobilosť 2 (pre OS1)


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí búdú vykonávať práce a merania v oblasti katódovej ochrany...


PODMIENKY PRIJATIA

Platný certifikát technika katódovej ochrany na OS1 a 2 roky praxe technika katódovej ochrany.


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa certifikár


VIAC O KURZE