Kurzy technickej diagnostiky

(4)


Tribotechnik I. podľa normy ISO 18436-4


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí vykonávajú hodnotenie technického stavu strojov


PODMIENKY PRIJATIA

úplné stredné odborné vzdelanie a prax spojenú s prácou s olejmi resp. ropnými produktami min. 2 roky.


SPÔSOB UKONČENIA

Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie


VIAC O KURZE

Tribotechnik II. podľa ISO 18436-4


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí vykonávajú analýzu mazív pre hodnotenie technického stavu


PODMIENKY PRIJATIA

Osvedčenie Tribotechnik I. a prax spojenú s prácou s olejmi resp. ropnými produktami min. 5 rokov


SPÔSOB UKONČENIA

Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie, po vykonaní skúšok u certifikačnéh...


VIAC O KURZE

Infračervená diagnostika I. podľa ISO 18436-7


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí vykonávajú hodnotenie technického stavu strojov


PODMIENKY PRIJATIA

Min. stredné odborné vzdelanie a prax v oblasti monitorovania stavu a diagnostiky strojov min. 12 mesiacov


SPÔSOB UKONČENIA

Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie


VIAC O KURZE

Infračervená diagnostika II. podľa ISO 18436-7


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí vykonávajú hodnotenie technického stavu strojov


PODMIENKY PRIJATIA

Osvedčenie Infračervená diagnostika I.


SPÔSOB UKONČENIA

Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie


VIAC O KURZE