Kurzy zváračov kovov

(8)


Základné kurzy zvárania a zaškolenia podľa STN 050705


URČENÝ

Pre tých, ktorí chcú získať oprávnenie na zváranie.


PODMIENKY PRIJATIA

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti alebo platný zváračský preukaz, resp. identifikačný preukaz


SPÔSOB UKONČENIA

Zváračský preukaz na príslušný spôsob zvárania, resp. identifikačný preukaz


VIAC O KURZE

Preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania a zaškolení


URČENÝ

Pre tých, ktorí vlastnia zváračský preukaz, osvedčenie o zaškolení, resp. ide...


PODMIENKY PRIJATIA

Zváračský preukaz, osvedčenie o zaškolení, resp. identifikačný preukaz


SPÔSOB UKONČENIA

Predĺženie povereným zváračským technológom.


VIAC O KURZE

Kurzy zvárania ku skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606


URČENÝ

Pre tých, ktorí už vlastnia zváračský preukaz, resp. identifikačný preukaz a ...


PODMIENKY PRIJATIA

Platný zváračský preukaz, resp. identifikačný preukaz na príslušný spôsob zvárania na tej istej skupine materiálov.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa STN EN ISO 9606.


VIAC O KURZE

Predĺženie platnosti skúšok zváračov podľa STN EN ISO 9606


URČENÝ

Pre tých, ktorí už vlastnia certifikát podľa STN EN ISO 9606 a chcú si ho obn...


PODMIENKY PRIJATIA

Certifikát podľa STN EN ISO 9606.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa STN EN ISO 9606.


VIAC O KURZE

Skúška operátora zvárania podľa STN EN ISO 14732


URČENÝ

Pre tých, ktorí budú obsluhovať zváracie roboty a automaty.


PODMIENKY PRIJATIA

nie sú určené


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa ISO 14732 na typ zariadenia s platnosťou na 6, resp. 3 roky.


VIAC O KURZE

Predĺženie platnosti skúšky operátora zvárania podľa STN EN ISO 14732


URČENÝ

pre tých, ktorí si chcú obnoviť certifikát operátora podľa ISO 14732


PODMIENKY PRIJATIA

Certifikát podľa ISO 14732.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa ISO 14732 na typ zariadenia s platnosťou na 6 rokov, resp. 3 roky.


VIAC O KURZE

Kurzy zvárania betonárskych výstuží podľa STN EN ISO 17660-1


URČENÝ

pre tých, ktorí sa chcú naučiť zvárať betonárske výstuže


PODMIENKY PRIJATIA

platný certifikát podľa ISO 9606-1 minimálne na kútový spoj


SPÔSOB UKONČENIA

certifikát podľa STN EN ISO 17660-1


VIAC O KURZE

Predĺženie platnosti skúšok zváračov betonárskych výstuží


URČENÝ

Pre tých, ktorí už vlastnia certifikát podľa ISO 17660-1 a chcú si ho predĺži...


PODMIENKY PRIJATIA

Platný certifikát podľa STN EN ISO 17660-1.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa STN EN ISO 17660-1.


VIAC O KURZE