Kurzy zváračov plastov

(2)


Kurzy zvárania plastov podľa EN 13067


URČENÝ

Pre tých, ktorí sa chcú naučiť zvárať plasty a získať oprávnenie na ich zvára...


PODMIENKY PRIJATIA

Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti k obsluhe zváracích zariadení.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát „Európsky zvárač plastov“.


VIAC O KURZE

Predĺženie platnosti skúšok zváračov plastov podľa EN 13067


URČENÝ

Pre tých, ktorí už vlastnia certifikát zvárača plastov a chcú si ho obnoviť p...


PODMIENKY PRIJATIA

Certifikát „Európsky zvárač plastov“.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát „Európsky zvárač plastov“.


VIAC O KURZE