Kurzy zváračských odborníkov

(9)


Medzinárodný zváračský inžinier - IWE


URČENÝ

Koordinátorom zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa ISO 14731, ISO 383...


PODMIENKY PRIJATIA

Absolvent technickej univerzity II. stupňa.


SPÔSOB UKONČENIA

Diplom „Medzinárodný a Európsky zváračský inžinier“ a národný certifikát.


VIAC O KURZE

Medzinárodný zváračský technológ - IWT


URČENÝ

Odborných pracovníkov vo zváraní - pracovníkov zváračského dozoru, konštrukté...


PODMIENKY PRIJATIA

Absolvent strednej školy technického zamerania s maturitou, vek minimálne 20 rokov.


SPÔSOB UKONČENIA

Diplom "Medzinárodný a Európsky zváračský technológ" a národný certifikát.


VIAC O KURZE

Medzinárodný zváračský špecialista - IWS


URČENÝ

Koordinátorom zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa ISO 14731, ISO ...


PODMIENKY PRIJATIA

Absolvent SŠ technického zamerania s maturitou, prax v odbore zvárania min. 2 roky, min. vek 20 rokov


SPÔSOB UKONČENIA

Diplom "Medzinárodný zváračský špecialista" (akreditácia z IIW), diplom "Európsky zváračský...


VIAC O KURZE

Medzinárodný zváračský praktik - IWP


URČENÝ

Absolvent vzdelávania získa kvalifikáciu, ktorá ho predurčuje na výkon najnár...


PODMIENKY PRIJATIA

Min. vek 20 rokov, 2 roky praxe ako zvárač, platný zváračský certifikát podľa ISO 9606.


SPÔSOB UKONČENIA

Diplom "Medzinárodný zváračský praktik" (akreditácia z IIW), diplom "Európsky zváračský pra...


VIAC O KURZE

Zváranie oceľových výstuží pre koordinátorov zvárania – WRB


URČENÝ

Koordinátorom zvárania.


PODMIENKY PRIJATIA

Diplom I/EWE, I/EWT, I/EWS alebo I/EWP.


SPÔSOB UKONČENIA

Osvedčenie „Zváranie betonárskych výstuží“.


VIAC O KURZE

Medzinárodný zváračský inšpekčný personál - IWIP


URČENÝ

Absolvent získa znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšan...


PODMIENKY PRIJATIA

Závisí od úrovne certifikácie.


SPÔSOB UKONČENIA

Diplom „Medzinárodný zváračský inšpekčný personál“ a národný certifikát na príslušnú úroveň.


VIAC O KURZE

Technológ zvárania plastov


URČENÝ


PODMIENKY PRIJATIA

Maturitné vysvedčenie a prax v odbore zvárania plastov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania


SPÔSOB UKONČENIA

Účastník získa certifikát „Technológ zvárania plastov“.


VIAC O KURZE

Inštruktor zvárania


URČENÝ

Osobám, ktoré budú vykonávať praktickú prípravu zváračov v zváračských školách.


PODMIENKY PRIJATIA

Vek min. 20 rokov platný certifikát podľa STN EN ISO 9606, alebo podľa STN EN ISO 13585 a STN EN 13067.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát zváračského inštruktora.


VIAC O KURZE

Prípravný kurz na obnovovacie skúšky inštruktorov zvárania


URČENÝ

Inštruktorom zvárania, ktorým končí platnosť certifikátu.


PODMIENKY PRIJATIA

Platný certifikát zváračského inštruktora platný certifikát podľa STN EN ISO 9606, alebo podľa STN EN ISO 13585 a ST...


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát zváračského inštruktora.


VIAC O KURZE