Medzinárodný zváračský inšpekčný personál - úplná úroveň - IWIP-C

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Absolvent získa znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšania materiálov.

PODMIENKY PRIJATIA
Diplom - Medzinárodný alebo Európsky zváračský technológ / inžinier

OBSAH
Metódy nedeštruktívneho, mechanického a vizuálneho skúšania zvarov postupov skúšania a kritérií prijateľnosti, špecifikácií zváraných a zváracích materiálov, prípravy a použitia WPS postupov, programov kontroly kvality, kvalifikácie zváračov, normy, štandardy.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam a potom získa diplom

EXISTUJÚ TRI ÚROVNE INŠPEKČNÉHO PERSONÁLU    

1. úplná (IWI-C)
2. štandardná  (IWI-S)
3. základná (IWI-B)

ÚPLNÁ ÚROVEŇ – IWI-C

DĹŽKA TRVANIA KURZU 
3 týždne - rozdelené na 2 týždne a 1 týždeň
a) 2 týždne: 
b) 1 týždeň: 

CENA KURZU
850 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky a certifikáciu 636 € bez DPH.)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
podľa požiadaviek