Medzinárodný zváračský inšpekčný personál - úplná úroveň - IWIP-C

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Absolvent získa znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšania materiálov.

PODMIENKY PRIJATIA
Diplom - Medzinárodný alebo Európsky zváračský technológ / inžinier, potvrdenie o vyhovujúcej zrakovej schopnosti podľa ISO 9712.

OBSAH
Metódy nedeštruktívneho, mechanického a vizuálneho skúšania zvarov postupov skúšania a kritérií prijateľnosti, špecifikácií zváraných a zváracích materiálov, prípravy a použitia WPS postupov, programov kontroly kvality, kvalifikácie zváračov, normy, štandardy.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam. Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy

DĹŽKA TRVANIA KURZU 
3 týždne 

CENA KURZU
900 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky a certifikáciu 636 € bez DPH.)


PLÁNOVANÝ TERMÍN
r. 2021