Medzinárodný zváračský inžinier - IWE

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Koordinátorom zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa ISO 14731, ISO 3834 a EN 1090.

PODMIENKY PRIJATIA
Absolvent vysokoškolského vzdelania II. stupňa.

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa a diplomy

DĹŽKA TRVANIA KURZU
17. týždňov - (e-learning)
 5. týždňov - (výučba v triede)

PROFIL ABSOLVENTA
Po úspešnom ukončení kurzu a skúšok je schopný vykonávať vysoko kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď. Absolvent získa kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
2 300 € bez DPH
(V cene nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 552 € bez DPH) 

PLÁNOVANÝ TERMÍN
15.07. - 29.09.2019 (e-learning)
30.09. - 18.10.2019 (výučba v triede)
19.10. - 01.12.2019 (e-learning)
 02.12. - 13.12.2019 (výučba v triede)

Záväzná prihláška IWE_II.2019.doc