Medzinárodný zváračský inžinier - IWE

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Koordinátorom zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa ISO 14731, ISO 3834 a EN 1090.

PODMIENKY PRIJATIA
Absolvent technickej univerzity II. stupňa, resp. študent technickej univerzity II. stupňa (skúšok sa môže zúčastniť až po obdržaní titulu Ing.).

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zváračský inžinier“ z EWF a IIW a národný certifikát.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
17 týždňov e-learning
cca 7 týždňov výučba v triede

PROFIL ABSOLVENTA
Po úspešnom ukončení kurzu a skúšok je schopný vykonávať vysoko kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď. Absolvent získa kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
2 500 € bez DPH
V cene nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu.

PLÁNOVANÝ TERMÍN
kurz prebieha kombinovanou formou vzdelávania podľa nasledovného:
10.7. – 24.9.2023      (e-learning)
25.9. – 18.10.2023    (výučba v triede)
19.10. – 28.11.2023  (e-learning)
29.11. – 13.12.2023  (výučba v triede)

- e-learning - forma samoštúdia (24/7)
- výučba v triede - prednášky v priestoroch VÚZ

záväzná prihláška IWE_II.2023