Medzinárodný zváračský praktik - IWP

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Absolvent vzdelávania získa kvalifikáciu, ktorá ho predurčuje na výkon najnáročnejších zváračských operácií a na výkon zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa ISO 14731.

PODMIENKY PRIJATIA
Min. vek 20 rokov, 2 roky praxe ako zvárač, platný zváračský certifikát podľa STN EN ISO 9606

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa a diplomy

DĹŽKA TRVANIA KURZU
3. týždne
2. týždne

PROFIL ABSOLVENTA
Je predurčený na výkon najnáročnejších zváračských operácií a na výkon zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731

CENA KURZU
1 200 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 281 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN

13.05. - 24.05.2019 (1. časť výučby v triede)
10.06. - 28.06.2019 (2. časť výučby v triede)

Záväzná prihláška IWP_I.2019.doc