Medzinárodný zváračský špecialista - IWS

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Koordinátorom zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa ISO 14731, ISO 3834 a EN 1090. Absolvent získa teoretické vedomosti a aplikačné poznatky v oblasti zvárania, ktoré ho predurčujú na výkon funkcie riadenia kvality v oblasti zvárania, napr. majster vo výrobných podmienkach.

PODMIENKY PRIJATIA
Absolvent strednej školy technického zamerania s maturitou, prax v odbore zvárania min. 2 roky a vek min. 20 rokov

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zváračský špecialista“ z EWF a IIW a národný certifikát.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
5. týždňov

PROFIL ABSOLVENTA
Po úspešnom ukončení kurzu a skúšok absolvent spĺňa požiadavky pre vykonávanie funkcie koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
1 450 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 324 € bez DPH)  

PLÁNOVANÝ TERMÍN

11.05.2020 - 26.06.2020 -) Záväzná prihláška IWS_5.2020.doc

11.05.2020 - 22.05.2020 (1. časť výučby v triede)
08.06.2020 - 26.06.2020 (2. časť výučby v triede)