Medzinárodný zváračský technológ - IWT

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Odborným pracovníkom vo zváraní - pracovníkov zváračského dozoru, konštruktérov, technológov, inšpektorov kvality, pracovníkov technickej kontroly, predajcov zváračskej techniky, technických plynov pre zváranie.

PODMIENKY PRIJATIA
Stredoškolské vzdelanie technického smeru s maturitou a vek min. 20 rokov.

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zváračský technológ“ z IIW a EWF a národný certifikát.

DĹŽKA KURZU
17 týždňov e-learning              (forma samoštúdia)
cca 7 týždňov výučba v triede (výučba formou prednášok)

PROFIL ABSOLVENTA
Je schopný vykonávať kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď. Absolvent získa kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu štandardných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
2 100 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)    

PLÁNOVANÝ TERMÍN
kurz prebieha kombinovanou formou vzdelávania podľa nasledovného:
10.7. – 24.9.2023      (e-learning)
25.9. – 18.10.2023    (výučba v triede)
19.10. – 28.11.2023  (e-learning)
29.11. – 13.12.2023  (výučba v triede)

- e-learning - forma samoštúdia (24/7)
- výučba v triede - prednášky v priestoroch VÚZ

 

záväzná prihláška IWT_II.2023