Medzinárodný zváračský technológ - IWT

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Odborných pracovníkov vo zváraní - pracovníkov zváračského dozoru, konštruktérov, technológov, inšpektorov kvality, pracovníkov technickej kontroly, predajcov zváračskej techniky, technických plynov pre zváranie.

PODMIENKY PRIJATIA
Absolvent SŠ technického zamerania s maturitou, vek minimálne 20 rokov.

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa a diplomy

DĹŽKA KURZU
17. týždňov (e-learning)
5. týždňov (výučba v triede)

PROFIL ABSOLVENTA
Je schopný vykonávať kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď. Absolvent získa kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu štandardných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
1 900 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 446 € bez DPH)    

PLÁNOVANÝ TERMÍN
15.07. - 29.09.2019 (e-learning)
30.09. - 18.10.2019 (výučba v triede)
19.10. - 01.12.2019 (e-learning)
02.12. - 13.12.2019 (výučba v triede)

Záväzná prihláška IWT_II.2019.doc