Prípravný kurz na obnovovacie skúšky inštruktorov zvárania

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Inštruktorom zvárania, ktorým končí platnosť certifikátu.

PODMIENKY PRIJATIA
Platný certifikát zváračského inštruktora, platný certifikát podľa STN EN ISO 9606, alebo podľa STN EN ISO 13585 a STN EN 13067

OBSAH
Bezpečnosť pri zváraní, normy a predpisy.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent, ktorý po úspešnom absolvovaní skúšok pod dohľadom certifikačného orgánu získa certifikát zváračského inštruktora

DĹŽKA TRVANIA KURZU:  
a) 2 dni
b) 3 dni (ak nemá platný certifikát podľa EN 287, EN ISO 9606, ISO 13585 alebo EN 13067) 

CENA KURZU
a)  300 €  bez DPH     (3 dni)
b)  140 €  bez DPH     (2 dni)
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 234 € bez DPH.)    

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

a) 2 dni
07.11. - 08.11.2019

b) 3 dni (ak nemá platný certifikát podľa EN 287, EN ISO 9606, ISO 13585 alebo EN 13067)
06.11. - 08.11.2019