Prípravný kurz na obnovovacie skúšky inštruktorov zvárania

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Inštruktorom zvárania, ktorým končí platnosť certifikátu.

PODMIENKY PRIJATIA
Platný certifikát zváračského inštruktora, platný certifikát podľa STN EN ISO 9606, alebo podľa STN EN ISO 13585 a STN EN 13067.

OBSAH
Bezpečnosť pri zváraní, normy a predpisy.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent, ktorý po úspešnom absolvovaní skúšok pod dohľadom certifikačného orgánu získa certifikát zváračského inštruktora.

DĹŽKA TRVANIA KURZU:  
a) 2 dni
b) 3 dni (ak nemá platný certifikát podľa EN ISO 9606, ISO 13585 alebo EN 13067) 

CENA KURZU
a)  140 €  bez DPH     (2 dni)
b)  300 €  bez DPH     (3 dni)
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 234 € bez DPH.)    

PLÁNOVANÉ TERMÍNY  (I. polrok)

a) 2 dni
19.03. - 20.03.2020
02.04. - 03.04.2020
14.05. - 15.05.2020
04.06. - 05.06.2020
09.07. - 10.07.2020

b) 3 dni (ak nemá platný certifikát podľa EN ISO 9606, ISO 13585 alebo EN 13067)
18.03. - 20.03.2020
01.04. - 03.04.2020
13.05. - 15.05.2020
03.06. - 05.06.2020
08.07. - 10.07.2020