Zváranie oceľových výstuží pre koordinátorov zvárania – WRB

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Koordinátorom zvárania.

PODMIENKY PRIJATIA
Diplom I/EWE, I/EWT, I/EWS alebo I/EWP.

OBSAH
Metódy zvárania, materiály a prídavné materiály, skúšky zváračov, kvalita vo zváraní, NDT skúšky, atď.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa osvedčenie

DĹŽKA TRVANIA KURZU  
3 dni  

CENA KURZU
280 € bez DPH     
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 324 € bez DPH.)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
26.11. - 28.11.2019
18.02. - 21.02.2020

Záväzná prihláška WRB_11_2019.doc

Záväzná prihláška WRB_2.2020.doc