Zváranie oceľových výstuží pre koordinátorov zvárania – WRB

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Koordinátorom zvárania.

PODMIENKY PRIJATIA
Diplom I/EWE, I/EWT, I/EWS alebo I/EWP.

OBSAH
Metódy zvárania, materiály a prídavné materiály, skúšky zváračov, kvalita vo zváraní, NDT skúšky, atď.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplom z EWF.

DĹŽKA TRVANIA KURZU  
3 dni  

CENA KURZU
330 € bez DPH     
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 324 € bez DPH.)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
9.2. - 11.2.2022

 

záväzná prihláška WRB.2022