Akreditované laboratórne skúškySkúšanie materiálov vykonávajú naši vedecký pracovníci v novozariadených akreditovaných laboratóriach  analytickej chémie, metalografie a korózie, mechanických skúšok a nedeštruktívnej kontroly (NDT). Osvedčenie SNAS č. S-023 o akreditácii a rozsah akreditácie.
Korózne skúšky 


Korózne skúšky v soľnej komore 

 

Špeciálne korózne skúšky pri vysokom tlaku, teplote a s možnosťou použitia reálneho prevádzkového média

 

Metalografické skúšky

 

Skúšky chemického zloženia

 

Mechanické skúšky

 

NDT skúšky

 

Výpočtové analýzy

 

PIM - pozitívna identifikácia materiálov

 

Analýza príčin poškodenia kovových konštrukcií

 

RBI

 

FFP - vhodnosť pre daný účel

 

Súdne znalectvo, tretia hodnotiaca strana