Naši ľudia

Ing. Mária Trčková
generálna riaditeľka

Ing. Peter Klamo
riaditeľ pre vonkajšie vzťahy a medzinárodnú spoluprácu

Ing. Valér Demjan
riaditeľ divízie ekonomiky

Ing. Peter Brziak
riaditeľ divízie výskumu a vývoja

Ing. Peter Blažíček
riaditeľ divízie zváracích technológií a zariadení

Ing. Dušan Šefčík
riaditeľ divízie zváracích materiálov

Ing. Peter Ďurík
vedúci akreditovaných autorizovaných útvarov

Ing. Pavol Radič
vedúci certifikačného orgánu systémov kvality CERTIWELD

Ing. Milan Aujeský
vedúci útvaru Autorizovaná a notifikovaná osoba 

Ing. Peter Turan
riaditeľ divízie technicko-prevádzkových činností