Naši ľudia

Ing. Mária Trčková
generálna riaditeľka

Ing. Peter Klamo
riaditeľ pre vonkajšie vzťahy a medzinárodnú spoluprácu

Ing. Valér Demjan
riaditeľ divízie ekonomiky

Ing. Peter Brziak
riaditeľ divízie výskumu a vývoja

Ing. Ľubomír Pelech
riaditeľ divízie zváracích technológií a zariadení

Ing. Dušan Šefčík
riaditeľ divízie zváracích materiálov

Ing. Beáta Machová
riaditeľka divízie vzdelávania

Ing. Peter Ďurík
vedúci akreditovaných autorizovaných útvarov

Ing. Pavol Radič
vedúci certifikačného orgánu systémov kvality CERTIWELD

Ing. Milan Aujeský
vedúci útvaru Autorizovaná a notifikovaná osoba 

Ing. Miroslav Šumský
riaditeľ divízie technicko-prevádzkových činností