Naši ľudia

Ing. Valér Demjan, PhD., MBA
Generálny riaditeľ

Ing. Peter Brziak, PhD.
Riaditeľ pre výskum a vývoj

Ing. Beáta Machová
Riaditeľka divízie certifikácie a vzdelávania

Ing. Štefan Smetana
Riaditeľ divízie špeciálnej metalurgie