Obranný priemyselNapriek výraznému útlmu aktivít hlavne ťažkej zbrojnej  výroby na Slovensku sme stabilným partnerom firiem združených v Združení bezpečnostného a obranného priemyslu SR
OBLASTI SPOLUPRÁCE

  • skúšky materiálových vlastností v akreditovaných laboratóriách (chemické zloženie, mechanické skúšky, skúšky NDT), 
  • expertíza v oblasti úžitkových vlastností kovových a nekovových materiálov, porovnanie materiálov so zahraničnými ekvivalentmi, stanovenie spôsobu výroby, tepelného (chemicko/tepelného) spracovania, zvyšovanie životnosti dynamicky namáhaných uzlov a pod.,
  • vývoj špeciálnych technológii zvárania, navárania, tepelného spracovania, povrchového spracovania, práškovej metalurgie na dosiahnutie požadovaných funkčných vlastností,
  • vývoj a výroba špeciálnych zariadení na naváranie, zváranie a tepelné spracovanie dielov so špecifikami požiadavkami. 

PRODUKTY A SLUŽBY

  • materiálové skúšky v akreditovaných laborátoriách,
  • prídavné materiály,
  • opravy a renovácie.