Odliatky
V rámci služieb zákazníkom, odlievame a dodávame:

priemyselné odliatky od hmotnosti 90 do 300 kg podľa materiálu,
umelecké odliatky do hmotnosti 350 kg,
a prelieva poškodené zvony do hmotnosti 350 kg.
Priemyselné odliatky

VÚZ výroba a dodáva priemyselné odliatky:

  • z nerezových ocelí a Cr-ocelí, najmä odolných voči abrázii, rázom a korózii (do hmotnosti 90 kg),
  • zo sivej liatiny (do hmotnosti 120 kg).


Umelecké odliatky

VÚZ výroba a dodáva umelecké odliatky z bronzu (do hmotnosti 350 kg), sochárske diela, plakety, suveníry a pod.

Odlievanie zvonov.
VÚZ z prasknutých alebo silne poškodených, prípadne neopraviteľných zvonov do hmotnosti 350 kg, vyrába ich repliky.