PlynárenstvoPatríme medzi dlhoročných poskytovateľov odborných služieb pre plynárenský a ťažobný priemysel. Do spektra týchto služieb patrí okrem technickej podpory a poradenskej činnosti aj vzdelávanie a certifikácia personálu a spoločností v súlade s požiadavkami plynárenských noriem. Významnou poskytovanou službou v oblasti plynárestva je  NDT a deštruktívne skúšanie a s tým súvisiaca expertízna činnosť.
OBLASTI SPOLUPRÁCE

- vzdelávanie a certifikácia personálu v súlade s požiadavkami plynárenských noriem,
- poradenská a technická činnosť v danej oblasti,
- certifikácia spoločností v súlade s požiadavkami plynárenských noriem (napr. EN 12732) a predpisov (TPP),
- certifikácia systému kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834-2 až 4 a systémov manažérstva podľa EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 a iných noriem,
- schvaľovanie postupov zvárania – WPQR,NDT a deštruktívne skúšanie,
- súvisiaca expertízna činnosť.

NAŠI PARTNERI

SPP, a.s., SPP - distribúcia, a.s., eustream, a.s., PSJ Hydrotranzit, a.s., MARKO GAS s.r.o., BMS Bojnanský, s.r.o., PKP. system, s.r.o., MONTRÚR s. r. o. Košice, Ing. Peter Holko – HOLKO súkromná firma, KOVAGAZ, spol. s r.o., REMOS Zvolen, s.r.o., NDB, s.r.o., MONSTAV NITRA, s.r.o., MONSTAV GULDAN, s.r.o., t-gas, s.r.o., UNIGASS, spol. s r.o., SPP Servis, s.r.o., PADALA a spol., s.r.o., GAZMONT-PEZINOK, s.r.o., GAS – MG, spol. s r.o., TZB – komplet, s.r.o., Slovenský plynárensky a naftový zväz, Slovenská plynárenská agentúra a ďalšie.