Ponúkli sme najlepšiu hodnotu za peniaze 

Ministerstvo spravodlivosti SR si za svoje budúce sídlo vybralo budovu Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave. Okolnosti prenájmu (a neskoršieho predaja) budovy v štýle Art deco s reprezentatívnou vstupnou halou objasňuje generálny riaditeľ VÚZ Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

 

Prečo sa VÚZ prostredníctvom svojej spoločnosti Račianska-Reality rozhodol prenajať a neskôr predať svoju budovu?

Na úvod treba vysvetliť, že VÚZ je majiteľom činnosti ústavu vrátane hnuteľného majetku  a Račianska Reality vlastní nehnuteľný majetok. Zároveň platí, že stopercentným vlastníkom Račianskej Reality je VÚZ. K prenájmu budovy v širšom centre Bratislavy sme sa odhodlali preto, lebo dnes VÚZ nepotrebuje takú veľkú budovu ako v minulosti. Administratíva súčasných firiem predstavuje už len zlomok počtov v porovnaní s obdobím 50-tych, či 60-tych rokov, teda v začiatkoch pôsobenia ústavu. Na druhej strane Ministerstvo spravodlivosti SR potrebuje reprezentatívnu budovu s adekvátnymi priestormi a dobrou dostupnosťou. Naša budova tieto parametre spĺňa a keďže časť priestorov nevyužívame, mohli sme ich ponúknuť v rámci verejnej súťaže. Uspeli sme, lebo sme ponúkli najlepšiu cenovú ponuku – teda hodnotu za peniaze, čo je aj primárny cieľ verejného obstarávania. Preto vítame túto racionálnu voľbu ministerstva.

 

Čo táto operácia znamená pre budúcnosť VÚZ?

Úžitková plocha budovy, ktorú prenajmeme a neskôr predáme MS SR, predstavuje len necelých 25% celkovej úžitkovej plochy všetkých budov nachádzajúcich sa v areáli VÚZ. S ohľadom na túto skutočnosť chcem zdôrazniť, že VÚZ postúpením budovy MS SR bude aj naďalej schopný ponúknuť náhradné nájmy súčasným prenajímateľom a tiež, že táto operácia nebude mať  dopad na existujúci predmet činnosti VÚZ. Platí, že VÚZ bude aj naďalej vykonávať svoju činnosť a veríme, že s využitím nových príležitostí v rámci svojich hlavných aktivít bude ešte silnejší a úspešnejší ako doteraz.

 

Ako bude sťahovanie ministerstva prebiehať časovo a technicky?

Budova sa v najbližších mesiacoch podrobí rozsiahlej rekonštrukcii. Podľa informácií dostupných v tejto chvíli sa ministerstvo plánuje do zrenovovaných priestorov nasťahovať  do konca roka 2019.

 

Pre potreby MS SR poskytne budova VÚZ:

  • kancelárske priestory s rozlohou 10 202 m2
  • skladové priestory s rozlohou 1 477 m2 (možnosť rozšírenia o ďalších 677 m2 (CO kryt)
  • 100 parkovacích miest s možnosťou rozšírenia o ďalších 50 až 100
  • vybavenosť budovy je v súlade s požiadavkami MS SR, ktoré boli detailne špecifikované vo verejnej súťaž.