5. medzinárodná konferencia vedeckých a technických pokrokov v trecom zváraní s premiešaním


20171115161021_20171013_094204.jpg

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR prezentoval na medzinárodnej konferencii o trecom zváraní s premiešaním úspešné výsledky svojho doterajšieho výskumu perspektívnej technológie zvárania. Konferenciu organizovali francúzsky zváračský inšitút - Institut de Soudure a jedna z najprestížnejších francúzskych strojníckych škôl - Arts & Métiers ParisTech.

5. medzinárodná konferencia vedeckých a technických pokrokov v trecom zváraní s premiešaním, ktorá sa konala 11. - 13. októbra 2017 vo francúzskom meste Metz, bola vynikajúcou príležitosťou zdieľať informácie s výskumníkmi, ktorí sa venujú tejto multidisciplinárnej oblasti. Táto konferencia spája výskumníkov, odborníkov ale aj začínajúcich pracovníkov na medzinárodnom fóre, ktoré sa zaoberá súčasným pokrokom v oblasti zvárania s premiešaním a tým súvisiacich procesov. Na konferencii odzneli prezentácie od základných štúdií cez aplikované aspekty, experimentálny výskum až po numerický výskum.

Trecie zváranie s premiešaním je zo zváracích technológií jednou z najaktívnejšie vyvíjaných a skúmaných technológií. V dôsledku tejto výskumnej činnosti sa mnohé riešenia tejto technológie úspešne aplikujú najmä vo výrobe ľahkých konštrukcií pre dopravný priemysel a zároveň sa naďalej vyvíjajú aplikácie pre ďalšie priemyselné odvetvia.