Vizuálne hodnotenie stavu povrchov a náterov


20190703080512_povlakometer.jpg

Vážení zákazníci. Otvárame opäť kurz "Vizuálne hodnotenie stavu povrchov a náterov", ktorý je zameraný na prípravu personálu vykonávajúceho vizuálnu kontrolu stavu povrchov pred nanesením náterov, ochranných povlakov ako aj kontrolu stavu vybraného systému protikoróznej ochrany, možnosti hodnotenia pomocou rôznych metodických postupov s využitím pomôcok a prístrojov nedeštruktívnym spôsobom alebo lokálne deštruktívnym. Kurz je naplánovaný na 23.9.-26.9.2019.

Link na webovú stránku ohľadne ďalších informácií: https://www.vuz.sk/kurzy-nedestruktivne-skusanie

Link na stiahnutie záväznej prihlášky: Záväzná prihláška VTpovrch_9.2019.doc