Stroje a zariadenia


Vibračné zariadenie - VÚZ VZ-7 

Nová generácia zariadenia na vibračné spracovanie zváraných konštrukcií, výkovkov a odliatkov. Počítačom riadený proces vibrovania znižuje zvyškové napätia so zachovaním rozmerovej stability je alternatívou tepelného spracovania zvarových spojov.

DSC_3447eDSC_3406e

Zariadenie VZ-7 preberá jednoduchosť ovládania predošlej verzie a je postavené na priemyselných komponentoch v odolnom prevedení. Riadiaca časť PLC zabezpečuje rádovo rýchlejší zber dát a ich vyhodnotenie oproti predchádzajúcej verzii a dotykový panel HMI umožňuje komfortnejšiu obsluhu pre operátora.

DSC_3435eVZ-7 skenovanie-e

Proces vibrovania je zaznamenaný vo výstupnom protokole vo formáte PDF a operátor ho môže kopírovať cez USB rozhranie na kľúč, alebo disk.

 

Orbitálna hlava ATF 150

Orbitálny systém obrábania určený na prípravu oceľových rúr na opravné zváranie.

 • špeciálne vyvinutý pre náročne podmienky
 • inteligentné riadenie
 • automatický a adaptívny pohyb
 • úspešne aplikovaný v jadrovej energetike

Automatizovaný orbitálny systém obrábania zabezpečuje priípravu zváracích plôch na úrovni dielenského spracovania na priemeroch 57 mm - 110 mm.

D80_0939.JPGD80_0968.JPG

 

Zváracie zariadenia

D80_1767.JPGD80_1900.JPG

Stroje a technológie na tepelné delenie

Plazmové a kyslíkovo-acetylénové rezacie centrá VÚZ - PLASMACUTTER sú určené na presné tvarové tepelné delenie plechov (z konštrukčných a nehrdzavejúcich ocelí, hliníka, medi, titánu a ich zliatin) širokých až 3000 mm a dlhých až 15000 mm, plazmou do hrúbky 50 mm, a kyslíkovo-acetylénovým plameňom do hrúbky 150 mm.

Rezacie centrum obsahuje:

 • Modulárny pracovný stôl s roštom na uloženie rezaného plechu.
 • Portál pohybujúci sa pozdĺž pracovného stola a suport nesúci rezacie hlavy, pohybujúci sa naprieč stola.
 • Jednu, resp. dve rezacie hlavy so zvislým pohybovým suportom na prísun horáka k rezanému materiálu.
 • Plazmový zdroj s horákom na rezanie stlačeným vzduchom, kyslíkom alebo zmesou plynov Ar, He a N a/alebo plynové hospodárstvo s kyslíkovo-acetylénovým horákom.
 • CNC multiprocesorový riadiaci a programovací systém.
 • CAD-CAM programovací systém.
 • Sekciový odsávací systém splodín rezania.
 • Viacstupňový filtračný systém na separáciu pevných, plynných a ionizovaných častíc splodín horenia.
 • Technické parametre rezacích centier VÚZ-PLASMACUTTER

Počet horákov (alternatívne):

 • 1 na rezanie plazmou (vyhotovenie STANDARD)
 • 2 na rezanie plazmou (vyhotovenie TWIN)
 • 1 na rezanie plazmou a 1 alebo 2 na rezanie kyslíkovo-acetylénovým plameňom (vyhotovenie COMBI)
 • 1 a viac na rezanie kyslíkovo-acetylénovým plameňom (vyhotovenie FLAMECUTTER)
 • Dĺžka pracovného stola: 3000, 6000, 9000, 12000, 15000 mm
 • Šírka pracovného stola: 1500, 2000, 3000 mm
 • Hrúbka rezaného materiálu: do 50 mm pri rezaní plazmou, do 150 mm pri rezaní kyslíkovo-acetylénovým plameňom.

Napájanie:

 •  3 + PEN, 230/400 V, 50 Hz

Príkon:

 • 30 kVA pri rezaní plazmou
 • 4 kVA pri rezaní kyslíkovo-acetylénovým plameňom

Výhody rezacích centier:

 • vstavaná technologická inteligencia - automatická voľba optimálnych parametrov rezania z hľadiska kvality reznej hrany, rýchlosti rezania alebo prevádzkových nákladov z databázy pre rôzne druhy a hrúbky materiály,
 • rezacie plány sa možu zadávať z počítačovej siete, možnosť vytvárať a archivovať užívateľské knižnice rezaných súčiastok a rezacích plánov a optimalizovaných parametrov rezania, možnosť skoku na ľubovoľnú súčiastku rezacieho plánu,
 • operatívna korekcia parametrov,
 • vysoká presnosť rozmerov a tvarov rezaných súčiastok,
 • kvalitná rezná plocha,
 • vysoká rýchlosť rezania a produktivita práce,
 • elektrická ochrana plazmového horáka pred mechanickým poškodením,
 • vybavenie centier plazmovými zdrojmi od popredných svetových výrobcov a možnosť vybavenia centier aj kyslíkovo-acetylénovými horákmi,
 • nízke prevádzkové náklady a rýchla návratnosť investície,
 • vysoká spoľahlivosť a hygiena práce,
 • cenová výhodnosť,
 • dodávky na kľúč a servis do 24 hodín.