Technológie

Trecie zváranie premiešavaním

Trecie zváranie s premiešaním (TZsP) patrí medzi technológie, v ktorých sa zvarový spoj formuje v pevnom stave za zvýšených teplôt spájaných materiálov, t.j. bez ich natavenia. Absencia tavenia ponúka celý rad výhod v porovnaní s konvenčnými metódami zvárania. Eliminujú sa splodiny horenia oblúka, žiarenie, rozstrek, pórovitosť, deformácie po zváraní, horúca a studená praskavosť atď. Vyššia kvalita finálnych produktov, riešenie zvariteľnosti problémových materiálov, bezpečnosť, ochrana zdravia zvárača a život. prostredia sú hnacou silou zámeru skúmať potenciál technológie a následne implementovať tieto poznatky do praxe. 

Oblúkové technológie

Realizujeme výrobu zváraných konštrukcii s použitím ručných oblúkových technológii MIG/MAG, TIG, zváranie obalenou elektródou a ďalšie.Automatizované technológie zváraniaDisponujeme kapacitami na zariadeniach umožňujúcich využívanie automatizovaných spôsobov zvárania: MIG/MAG, TIG, zváranie pod tavivom, elektrotroskové zváranie, odporové bodové zváranie, trecie premiešavacie zváranie (FSW) a ďalšie. Materiály: bežné konštrukčné ocele, austenitické ocele, hliník a jeho zliatiny, meď a jej zliatiny, titán a jeho zliatiny, naváranie Duplex a Superduplex.

Laserové technológie

Na laserovom robotizovanom pracovisku, ktoré sme vytvorili spoločne s firmou Blumenbecker, umožňuje použiť technológie zvárania a navárania Laserovou hlavicou alebo Laser-hybridnou hlavicou, prípadne inými technológiami zvárania.

Naváranie a renovácie

Metódy renovácií opotrebovaných súčiastok a všeobecne technológie vytvárania vrstiev patria u nás k dlhodobo vyvíjaným službám. Naváranie je technológia použiteľná na renovácie, ale čoraz častejšie sa používa aj pri výrobe nových súčiastok, pričom môžeme dosiahnuť vlastnosti povrchov so špeciálnymi vlastnosťami. Naši klienti u nás nájdu širokú ponuku služieb a materiálov v oblasti renovácií, navárania a vytvárania vrstiev. Ponúkame rôzne úrovne spolupráce od poradenstva, návrhov technológií, tvorby dokumentácie a podkladov na začatie činnosti vo Vašej firme, cez výkon samotnej renovácie u nás, po kompletnú dodávku renovovaných dielcov aj s konečným opracovaním.

Delenie materiálov

Ponúkame voľné kapacity na zariadeniach Plasmacutter, umožňujúcich 2½D plazmové rezanie kovových materiálov s počítačovým riadením tvaru rezu oceľové materiály v rozsahu hrúbok 0,5 až 30 mm, hliník ajeho zliatiny v rozsahu hrúbok 1 až 50 mm, meď v rozsahu hrúbok 2 až 20 mm, zliatiny medi v rozsahu hrúbok 1 až 50 mm na tom istom zariadení je možné použitie kyslíko-acetilénového rezania ocelí až do hrúbky 150 mm

Vibračné spracovávanie súčiastok

Vibračné spracovanie je vhodné na zníženie zvyškových napätí najmä pre výrobky, ktoré sa po zvarení, odlievaní alebo kovaní nedajú alebo nemôžu žíhať.
Vibračné spracovanie je alternatívna technológia žíhania na zníženie zvyškových napätí tam, kde je požadovaná rozmerová stabilita súčiastok.
VÚZ vyrába zariadenie na vibračné spracovanie VÚZ VZ-7.

Povrchové vrstvy

VÚZ v rámci služieb zákazníkom vyhotovuje na dodaných polotovaroch povrchové vrstvy, od hrúbky niekoľko desatín mm až po desiatky mm, odolné proti opotrebeniu, abrazii, korózii a pod. Aplikované naváraním (obalenými a plnenými elektródami, plnenými páskami), striekaním a nanášaním kovových práškov. Striekanie sa uskutočňuje priamym nanášaním práškov plameňom na dodané polotovary, dvojkrokovou technológiou, t. j. nástrek a nadväzné pretavenie nástreku alebo studeným striekaním - nástrek podkladovej vrstvy na zlepšenie väzby a nástrek funkčnej vrstvy. Takto sa môžu upravovať vyrobené hutnícke valce, hydraulické piesty, kľukové a vačkové hriadele, sklárske formy, nástroje na opracovanie keramických hmôt, sedlá ložísk a pod.

Unikátna infraštruktúra

Skúšanie materiálov, simulácie v laboratórnych podmienkach a ďalšie merania vykonávajú naši odborní pracovníci v novo-vybudovaných laboratóriách analytickej chémie, metalografie a korózie, mechanických skúšok, fyzikálnej simulácie a nedeštruktívnej kontroly (NDT). V prípade záujmu o prenájom jedného z uvedených zariadení nás kontaktujte.

D03_1090.JPG
D80_0799.JPG
D80_0851.JPG
D80_1980.JPG