VÚZ vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení:

  • tlakových,
  • plynových,
  • elektrických,
  • zdvíhacích,

na základe oprávnení vydaných Technickou inšpekciou SR a.s. Bratislava.

oprávnenie z TI SR_ZZ

oprávnenie z TI SR_TZ

oprávnenie z TI SR_PZ

oprávnenie z TI SR_EZ

VÚZ má oprávnenie z Národného inšpektorátu práce na výchovu a vzdelávanie osôb:

  • na opravy vyhradených technických zariadení tlakových (02.3),
  • na obsluhu vyhradených  technických zariadení tlakových (02.2),
  • na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových (04.2).

oprávnenia z NIP

Kontaktnou osobou je: Ing. Beáta Machová - machovab@vuz.sk