webináre

(2)


Negatívne javy zvárania - lokálne zmeny materiálových vlastností, deformácie, zvyškové napätia a trhliny vo zváraných konštrukciách


URČENÝ

Konštruktérom, ale aj technológom, resp. aj pre vedúcich pracovníkov konštruk...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní.


VIAC O KURZE

Materiály a ich zváranie, konštrukčné ocele, vysokopevné ocele a hliníkové zliatiny


URČENÝ

Konštruktérom, ale aj technológom, resp. aj pre vedúcich pracovníkov konštruk...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní.


VIAC O KURZE