webináre

(0)


Vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácií Vám ponúkame možnosť absolvovať nasledovné kurzy a semináre online formou.

    
KURZY A SEMINÁRE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA               Termín Prihláška
Interný audítor kvality vo zváraní podľa ISO 3834 21.4. - 22.4.2021    pozvánka_online_IA ISO 3834_4.2021
Požiadavky na kvalitu vo zváraní podľa ISO 3834 21.4.2021 pozvánka_webinár_požiadavky ISO 3834_4.2021
Interný audítor kvaity podľa ISO 9001 25.5. - 26.5.2021 pozvánka_online_IA ISO 9001_5.2021
Výklad normy ISO 9001 25.5.2021 pozvánka_webinár_ISO 9001_výklad_5.2021
INÉ ODBORNÉ SEMINÁRE    
Tvorba WPS (postupov zvárania) a schvaľovanie WPQR
12.5.2021 pozvánka_webinár WPS_5.2021
Kvalifikácie zváračského personálu, vyššieho odborného personálu a NDT personálu       
14.5.2021 pozvánka_webinár personalistika_5.2021
Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa ISO 9606-1
13.5.2021 pozvánka_webinár ISO 9606-1_5.2021

 

Webináre budú prebiehať online cez program Microsoft Teams.
Pozvánka bude všetkým účastníkom zaslaná deň pred jeho začiatkom na e-mail, uvedený na prihláške.
Učebné materiály účastníci obdržia vo formáte pdf na začiatku webinára – počas prezentácie.