Železničná dopravaV obalsti železničnej dopravy posktytujeme komplexné servisné činnosti pre vzdelávanie a certifikáciu personálu, poradenskú činnosť, certifikáciu systémov manažérstva podľa platných noriem, zváračské a renovačné práce, poradenstvo v oblasti RID, schvaľovanie postupov zvárania – WPQR, NDT a deštruktívne skúšanie a s tým súvisiaca expertízna činnosť. Certifikujeme spoločnosti v súlade s požiadavkami ŽSR.
OBLASTI SPOLUPRÁCE

 • vzdelávanie a certifikácia personálu
 • poradenská činnosť v danej oblasti,
 • certifikácia spoločností v súlade s požiadavkami ŽSR,
 • certifikácia systémov manažérstva podľa EN ISO 3834-2 až 4, EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 a iných noriem,
 • zavádzanie plnenia požiadaviek podľa EN 15085-1 až 5,
 • zváračské a renovačné práce,poradenstvo v oblasti RID,
 • schvaľovanie postupov zvárania – WPQR,NDT a deštruktívne skúšanie,
 • súvisiaca expertízna činnosť.


PRODUKTY A SLUŽBY

 • opravy a renovácie
 • prídavné materiály
 • technológie 


NAŠI PARTNERI

TSS GRADE a.s., ŽOS Trnava, a.s., ŽOS Vrútky a.s., ŽOS Zvolen s.r.o.,TATRAVAGÓNKA a.s., TRANSSERVIS, a.s. Košice, NDB, s.r.o., PPS Group, a.s., Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, TWX, spol. s r.o. Levoča