Zvárané konštrukcieV rámci služieb zabezpečujeme kusovú a opakovanú výrobu zvarkov, zváraných konštrukcií podľa dodanej dokumentácie. Pracovníci ústavu posúdia predloženú dokumentáciu z hľadiska technologickosti konštrukcie, zvýšenia spoľahlivosti zvarových spojov, zníženia deformácií a pod. a navrhnú zákazníkovi potrebné úpravy, prípadne zabezpečia vypracovanie a schválenie postupu zvárania podľa STN EN ISO 15607 a metód schvaľovania STN EN ISO 15609 až STN EN ISO 15614.

Vyrábame zvarky a zvárané konštrukcie:

  • z bežných alebo špeciálnych zváraných materiálov (ktoré vyžadujú predhrev alebo tepelné resp. vibračné spracovanie po zvarení),
  • z plátovaných alebo povlakovaných zváraných materiálov alebo z kombinácie zváraných materiálov (oceľ – meď a pod.),
  • zložitých tvarov (napr. so zle prístupnými zvarovými spojmi, v úzkych kanáloch a dutinách),
  • s požiadavkou na minimalizáciu deformácií, odstránenie potreby trieskového opracovania po zvarení a pod.),
  • zvárané bežnými alebo špeciálnymi spôsobmi.


Tlakové nádoby

Vyvíjame technológie a materiálové riešenia, konštrukčné návrhy a vyrábame špeciálne zariadenia na využitie v špecifických podmienkach z pohľadu teploty, tlaku a degradačných mechanizmov.
 
Naše produkty: 

  • špeciálne tlakové nádoby
  • komponenty súvisiace s tlakovými systémami (výmenníky tepla, reaktory, expanzné zásobníky, regulačné systémy, akumulačné nádrže, špeciálne vzdušníky,)
  • nádoby chemických aparatúr pre agresívne médiá
  • nádoby vyžadujúce heterogénne zvarové spoje

tlakova_nadoba.jpg