Certifikácia

Výskumný ústav zváračský (VÚZ) pôsobí ako certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), medzinárodnými zváračskými organizáciami IIW a EWF a je autorizovaný a notifikovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR).